Krzysztof Kwaśniewicz

Radca prawny, Wspólnik Zarządzający w V.Anweiler, M.Kotulla, K.Kwaśniewicz Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS Sp.j. we Wrocławiu.

Partner Polish Geodetic Group

 

W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w zapewnieniu ochrony interesów prawnych uczestników zamierzeń inwestycyjnych (inwestorzy, podmioty publiczne, generalni wykonawcy, projektanci,  podwykonawcy, użytkownicy, finansujący etc.) na etapie planowania, organizacji, wdrażania, realizacji i rozliczenia, jak również w ochronie przed lub dochodzeniu roszczeniami z umów związanych z inwestycjami, w tym realizowanych w ramach zamówień publicznych. Świadczył pomoc prawną w ramach inwestycji o wartości 2 mld złotych, w tym realizowanych w formule FIDIC.  Uczestniczył w zawarciu ponad 100 porozumień inwestycyjnych pomiędzy podmiotami publicznymi a prywatnymi inwestorami.  Reprezentował Klientów w sporach sądowych i arbitrażowych o wartości ponad 600 mln złotych.  Członek Stowarzyszenia Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR).  Prelegent i autor wielu publikacji z zakresu inwestycji budowlanych, prawa kontraktów i  zamówień publicznych.

Panelista w Ogólnopolskim Kongresie Geodetic 2019:

Kongres Geodetic 2019

Ekspert w Roczniku Geodetic 2019

Rocznik Geodetic [3] 2019

 

Prelegent Akademii Inwestora ” Błędy podziałów nieruchomości ograniczające procesy inwestycyjne”  28.02.2019

Akademia Inwestora “Błędy podziałów nieruchomości ograniczające proces inwestycyjny”

Autor artykułu „Porozumienia inwestycyjne zawierane z podmiotami publicznymi. Jak wpływają na realizację inwestycji prywatnej?”

Porozumienia inwestycyjne zawierane z podmiotami publicznymi Jak wpływają na realizację inwestycji prywatnej?

 

Prelegent Zamkniętej Akademii Inwestora „Legal & Technical due diligence” dla Polskiej Akademii Nauk (PAN)

“Legal & Technical Due diligence” dla Polskiej Akademii Nauk – 11-12 grudnia 2018