Jacek Kosiński

Adwokat | Partner Zarządzający

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni | Członek SIDIR (FIDIC)

www.jacekkosinski.pl

 

Od wielu lat rekomendowany w prestiżowym międzynarodowym rankingu The Legal 500 EMEA. Jest ekspertem prawa zamówień publicznych i PPP. Doradza wiodącym polskim i zagranicznym klientom, m.in. z branży budowlanej, transportowej, kolejowej i energetycznej. Posiada bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji procesów inwestycyjnych, w tym prowadzeniu postępowań przetargowych, negocjacjach i sporządzaniu umów obejmujących projektowanie, budowę, finansowanie i eksploatację (DBFO, DBO, BOT, umowy koncesyjne, w tym też według standardów FIDIC), a także przy samym organizowaniu finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych. Współpracuje również z czołowymi – polskimi i międzynarodowymi – deweloperami oraz instytucjami finansowymi, doradzając, m.in., w zakresie pozyskania środków oraz transakcjach sprzedaży czy też zagospodarowanie nieruchomości. Ceniony za biegłą znajomość prawa budowlanego i nieruchomościowego. Adwokat z blisko 20-letnim stażem, w tym także jako Partner Zarządzający.

Przebieg kariery zawodowej: Kurzyński Kosiński Łyszyk i Wspólnicy sp.p. (2011- 2017), Chadbourne & Parke (2008 – 2011), Wierzbowski Eversheds (2006 -2008), Wardyński i Wspólnicy (1998 – 2006).

Autor licznych artykułów publikowanych na łamach dzienników Rzeczpospolitej, Pulsu Biznesu oraz Dziennika Gazety Prawnej, a także wydawnictw książkowych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym współautor: „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w praktyce. Przemyśl, przygotuj, przeprowadź.” C.H. Beck. Jest także autorem opracowania polskiej wersji warunków kontraktowych FIDIC dotyczące projektowania, budowy i eksploatacji przedsięwzięć, które stanowi wzór kontraktów FIDIC dla projektów PPP.

Najważniejsze projekty realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego:

 • Doradztwo na rzecz Gülermak Heavy Industries Construction & Contracting Co. Inc. w związku z projektem PPP realizowanym przez Województwo Dolnośląskie i Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. Projekt obejmuje przebudowę i utrzymanie wybranej części dróg wojewódzkich, a ich łączna długość to 315 km, z czego około 90 km ma zostać poddane przebudowie;
 • Doradztwo na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z projektami PPP obejmującymi dwie procedury przetargowe, dotyczące budowy i eksploatacji dwóch odcinków autostrad w Polsce – autostrady A1 na odcinku Stryków – Pyrzowice oraz autostrady A2 na odcinku Stryków – Konotopa;
 • Doradztwo na rzecz Miasta Gdańska w procesie budowy parkingów podziemnych przy wykorzystaniu formuły koncesji budowlanej oraz w związku z rozbudową infrastruktury drogowej w formule PPP z nowoczesnymi technikami finansowania;
 • Doradztwo na rzecz Miasta Szczecina w związku z oceną potencjalnego wpływu na dług publiczny parku wodnego, który miał zostać zbudowany w formule PPP;
 • Doradztwo na rzecz konsorcjum AMS S.A. oraz Ströer Polska sp. z o.o. w procedurze koncesyjnej zainicjowanej przez miasto stołeczne Warszawa mającej na celu rozwój i funkcjonowanie 1580 wiat autobusowych i tramwajowych;
 • Doradztwo na rzecz Miasta Opole związane z postępowaniem przetargowym zmierzającym do pozyskania partnera w formule PPP w związku z modernizacją, remontem i rozbudową hali widowiskowo-sportowej;
 • Doradztwo na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w przygotowaniach i negocjacjach umów koncesyjnych na budowę odcinka autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl;
 • Doradztwo na rzecz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z przeniesieniem siedziby Szpitala Uniwersyteckiego. Formuła PPP była jednym z rozważanych sposobów realizacji przedsięwzięcia;
 • Doradztwo na rzecz Nickel Development sp. z o.o. w związku z przygotowaniem formuły PPP do rozbudowy i modernizacji hali widowiskowo-sportowej Arena w Poznaniu;
 • Doradztwo na rzecz Gülermak Heavy Industries Construction & Contracting Co. Inc. w związku z projektem PPP realizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie na zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii oraz z zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej;
 • Doradztwo na rzecz Gülermak Heavy Industries Construction & Contracting Co. Inc. w związku z projektem PPP realizowanym przez Gminę Miejską Kraków na zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie a następnie utrzymanie w okresie umowy linii tramwajowej KST, etap IV.

Najważniejsze projekty realizowane w oparciu o prawo zamówień publicznych:

 • Doradztwo dla Cesas, tureckiego przedsiębiorstwa robót budowlanych, w związku z projektem modernizacji i przebudowy dwóch nabrzeży portowych w Gdyni na potrzeby morskiej bazy wojskowej NATO;
 • Doradztwo dla Gülermak Heavy Industries Construction & Contracting Co. Inc. w związku z zamówieniem publicznym dotyczącym m.in. budowy II linii metra w Warszawie, budowy multimodalnego dworca w Łodzi, południowej obwodnicy Warszawy oraz tunelu pod Wisłą w Warszawie – szacowana wartość zamówienia 4 mld zł;
 • Doradztwo dla Miasta st. Warszawy w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia w trybie in-house spółce komunalnej MPO sp. z o.o. – szacowana wartość zamówienia: blisko 800 mln zł;
 • Doradztwo na rzecz Gülermak Heavy Industries Construction & Contracting Co. Inc. w związku z postępowaniem prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice;
 • Doradztwo na rzecz Gϋlermak oraz PBDiM w związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy – szacowana wartość kontraktu to 757,64 mln PLN;
 • Partner kancelarii KKLW Jacek Kosiński doradzał w procedurze starania się o zamówienie publiczne na budowę tego odcinka oraz reprezentował konsorcjum w postępowaniach prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą, wszczętych przez innych ubiegających się o ten kontrakt. Wszystkie rozstrzygnięcia KIO były na korzyść konsorcjum firm Gϋlermak oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów;
 • Doradztwo na rzecz Zamawiającego – Spółki PGE Energia Odnawialna S.A. w postępowaniu na realizację „pod klucz” zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja wyposażenia technologicznego EW Dębe”;
 • Doradztwo dla Borusan Manesmann Boru Sanayi Ve Ticaret A.Ş. w związku z zamówieniami publicznymi obejmującymi dostawy na budowę gazociągów tranzytowych w Polsce.
 • Doradztwo dla miast oraz innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z postępowaniami dotyczącymi zamówień publicznych, w tym dla Miasta Gdańska, Poznania oraz Opola.

Działania Jacka Kosińskiego w Geodetic:

Akademia Inwestora “Strategia procesu uzyskiwania Warunków Zabudowy” – 29.05.19