„Informacje wartościowe, zaprezentowane w sposób przejrzysty i jasny. Dobry kontakt z prelegentami.”

Uczestnik Akademii Inwestora – 12.2018

„Prelekcje pozwoliły mi na powtórzenie posiadanej wiedzy z zakresu nieruchomości jak również przyczyniły się do jej uporządkowania.”

Robert Gnat – Główny specjalista w PAN Biuro Organizacyjno-Majątkowe, Legal & Technical Due Diligence -11-12.12.2018

„Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie, podzielone na bloki, gdzie każdy mógł coś znaleźć co go interesuje.”

Marzena Brzeska – Starszy Specjalista w PAN B, Legal & Technical Due Diligence -11-12.12.2018

„Szkolenie dobrze przygotowane, merytorycznie. Bardzo zrozumiałe prezentacje. Wysokiej klasy specjaliści.”

Joanna Gradowska – Główny Specjalista w PAN Biuro Organizacyjno-Majątkowe, Legal & Technical Due Diligence -11-12.12.2018