„Przedmiotowe szkolenie zwraca uwagę na potrzebę profesjonalnego wykonywania poszczególnych zakresów w branży, świadomego wyboru, zakupu, projektowania i realizacji inwestycji budowlanych. Forma przekazu i wartość merytoryczna bardzo dobra.”