„Informacje wartościowe, zaprezentowane w sposób przejrzysty i jasny. Dobry kontakt z prelegentami.”