„Wykład interesujący, temat ciekawy. Wykładowcy ciekawie prowadzą zajęcia.”