„Obszerne informacje na 1 dzień. Sugeruję podzielić na 2 dni. Więcej powinno być porównania wszystkich norm pomiarowych. Generalnie pozytywnie oceniam i przydatnie.”