„Szkolenie przekazujące bardzo dużo informacji w jasny i klarowny sposób. Można by jaśniej omówić informacje, że w umowach najmu istnieje pełna dowolność uzgadniania metodologii wyboru norm według, według których została przedstawiona powierzchnia najmu”