„Merytoryczne zebranie możliwości i sposobów obliczania powierzchni. Fachowość i doświadczenie prowadzącego.”