„Uczestniczę już po raz drugi. Wciąż niezmiennie wysoki poziom merytoryczny. Ciekawi prelegenci. Świetny panel dyskusyjny. Brawo!”