„Kongres Geodetic  to bardzo udane połączenie prezentacji wielu aspektów związanych z inwestycjami w nieruchomości. Wiele praktycznych spostrzeżeń opartych na własnych doświadczenia ciekawych prelegentów. Kongres Geodetic to też bardzo sprawna organizacja i możliwość poznania interesujących osób z branży nieruchomości i inwestycji.”