„Bardzo fachowe, merytoryczne wystąpienie dające pakiet konkretnych informacji oraz kierunek, gdzie dalej szukać szczegółowych informacji.”