„Interesujące szkolenie, wymaga pracy domowej w zakresie uzupełnienia wiedzy o wskazane normy.”