„Forma oraz treść ciekawa. Można ewentualnie dodać tematykę służebności przyłączy.”