„Bardzo dobre spotkanie o problemach realnych. Zwłaszcza pierwsza połowa. Bardzo dobry wybór tematu.”