„Spotkanie z Adrianem Hołub dało mi dużo wiedzy praktycznej z procesu budowy budynku biurowego. Najistotniejsza konkluzja jest, że inwestor powinien być zaangażowany samodzielnie w cały proces budowy – co spełnia rolę edukacyjną inwestora a co najważniejsze kontrolną!”