„Bardzo ciekawe szkolenie, dowiedziałem się wielu nowych informacji na temat różnych sposobów pomiarów powierzchni. Uwagi: 1. Proszę przekazywać mniej informacji o swoich klientach 2. Na przyszłość można więcej czasu poświecić na szkolenia dla normy najczęściej stosowanej.”