„Dziękuję organizatorom za możliwość wystąpienia na Ogólnopolskim Kongresie Nieruchomości Geodetic 2017. Solidnie przygotowana impreza zarówno od strony merytorycznej, jak i warsztatowej. Bardzo pozytywnie oceniam podejście moderatorów, którzy stworzyli przestrzeń do wymiany uwag i doświadczeń w miejsce „uczelnianych” wykładów i zdystansowanych prezentacji „z katedry”. W ramach konstruktywnej krytyki, bazując na doświadczeniu zdobytym na innych wydarzeniach jako słuchacz, zaproponuję skorzystanie przy następnej edycji z wiedzy i umiejętności profesjonalnego networkera. Zbudowanie więzi między uczestnikami kongresu jeszcze w lobby, przed rozpoczęciem imprezy może dać fantastyczne efekty.”