Architekt, właściciel pracownia022.pl

Bartosz Łopata-Groblewski Architekt, Koordynator inwestycji Geodetic Partner Od 20017 r. Partner Geodetic w zakresie architektonicznym procesów inwestycyjnych w nieruchomościach komercyjnych i mieszkaniowych. Wcześniej pracował w firmie CCC jako koordynator inwestycji oraz w firmie Mostostal S.A. jako specjalista ds. projektowania i przygotowywania inwestycji. Wspólnik w firmie Tikona s.c. Koordynuje projektowo – formalne przygotowanie inwestycji. Od 2008…