Konrad Młynkiewicz– Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Młynkiewicz

www.mlynkiewicz.pl

 

Konrad Młynkiewicz jest radcą prawnym, od kilkunastu lat zajmującym się doradztwem w zakresie prawa administracyjnego, w tym szeroko rozumianej praktyki prawa rynku nieruchomości, prawa publicznego oraz ochrony danych osobowych.

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując przez wiele lat w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Przez ponad 7 lat kierował Działem Prawa Administracyjnego w jednej z czołowych polskich kancelarii.

Duża część doświadczenia zawodowego r.pr. Konrada Młynkiewicza to kompleksowe doradztwo w procesach inwestycyjnych, w szczególności obsługa branży deweloperskiej w toku całego procesu budowlanego.

Dotychczas przeprowadził i nadzorował kompleksowe audyty spółek i nieruchomości (due diligence) o łącznej wartości transakcyjnej kilkuset milionów euro.

Reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej.

Świadczy także obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego, spółek państwowych, jednostek samorządu zawodowego.

Zrealizował szereg szkoleń, w tym dla deweloperów oraz pracowników administracji publicznej, a także w ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych. Jako wiodący specjalista w sprawach inwestycji mieszkaniowych realizowanych na podstawie specustawy mieszkaniowej wielokrotnie doradzał klientom starającym się o ustalenie o lokalizacji inwestycji mieszkaniowych.

 

Podczas Ogólnopolskiego Kongresu Geodetic 2019 wygłosi prelekcję na temat „Zaskarżanie niekorzystnych WZ-tek i planów miejscowych”

 

 

 

Eliminowanie stron postępowania w procesach inwestycyjnych. Awizowane listy, a elektroniczna wymiana pism.

Uzyskiwanie warunków zabudowy. 10 etapów procedury dla wytrawnych inwestorów.

Zaskarżanie niekorzystnych WZ-tek i planów miejscowych

 

Ogólnopolski Kongres Geodetic „Investor – Real Estate Expert” – 14.11.2019

Podczas Akademii Investora „Strategia uzyskiwania pozwolenia na budowę. trzy tryby – WZ, MPZP, Specustawa” wygłosił prelekcję na temat aspektów praktycznych i prawnych w zakresie uzyskiwania pozwolenia w trybie specustawy mieszkaniowej.

Video – Zaskarżanie niekorzystnych WZ-tek i planów miejscowych.