Grażyna Zamorska – Wykrota

Wiceprezes Zarządu Herbewo International S.A.

www.herbewo.krakow.pl

Posiada wieloletnią praktykę w zawieraniu umów najmu zarówno z międzynarodowymi korporacjami jak i z krajowymi oraz lokalnymi najemcami. Od 19 lat jest dyrektorem administracyjnym, a od 17 lat pełni funkcję wiceprezesa zarządu Herbewo International S.A. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, licencja nr 18018. W 2011 roku uzyskała certyfikat International Project Management Association (IPMA Polska). W trakcie swojej pracy zawodowej wynegocjowała setki umów najmu. Uczestniczyła w rewitalizacji budynków poprzemysłowych i zabytkowych kamienic oraz procesach budowy nowoczesnych biurowców. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na kierunku Ekonomia.