dr Michał Fic

Biegły Wojewody, Właściciel Geofic Aquageo

http://www.aquageo.com.pl

Biegły Wojewody w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i postępowania wodno-prawnego. Uprawnienia Ministra Środowiska z zakresu hydrogeologii (V-kategoria) oraz geologii inżynierskiej (VII kategoria). Od 1989 r. prowadzi własną firmę konsultingową GEOFIC/AQUAGEO, która realizuje prace z zakresu szeroko rozumianych zagadnień związanych z ochroną środowiska. Realizator opracowań OOŚ dla takich istotnych inwestycji jak: Huta Warszawa, Warsaw Spire, Business Park Poleczki, CHU Góraszka czy Water World of Poland. Realizator szeregu istotnych opracowań ekofizjograficznych. W swoim dorobku posiada szereg  projektów środowiskowych  o skali krajowej np: Program FAPA- „Ochrona środowiska na terenach wiejskich”, Program Małej Retencji na Terenach Leśnych czy Program Likwidacji Mogilników. Był wykładowcą przedmiotów „Oceny OOŚ” oraz „Hydrogeologia” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Terenów Wiejskich w Falentach oraz Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego – dyplom ze specjalnością hydrogeologii. Studia uzupełniające w kierunku melioracje i gospodarka wodna – CAU Uniwersytet w Kiel Niemcy. Uzyskany tytuł to Doktor nauk matematyczno – przyrodniczych. Poprowadzi prelekcję z zakresu zagadnień środowiskowych w procesie inwestycyjnym.