Dr Inż. Piotr Bartkiewicz

Współzałożyciel i członek zarządu OSWBZ

członek Sekcji Głównej Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery w PZIT

Partner  Go4Energy

www.g4e.pl

www.oswbz.org

 

 

Współzałożyciel i członek zarządu OSWBZ, jak również członek Sekcji Głównej Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery w PZITS. Angażuje się w projekty Unii Europejskiej, był m.in. liderem projektów w ramach Inteligent Energy Europe – IDES EDU, Performance Based Building – PeBBu oraz członkiem projektów STEP i KODnZEB.

Partner w firmie Go4Energy, zajmującej się doradztwem oraz nowoczesnymi badaniami i analizami zużycia energii w budynkach, certyfikacją budynków i szkoleniami. Autor, konsultant i wykonawca projektów zarządzania energią i budownictwa zrównoważonego w budynkach.

Adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W pracach naukowych podejmuje zagadnienia związane z komputerowym wspomaganiem projektowania systemów budynkowych, modelowaniem energetycznym, zarządzaniem informacją o budynku (BIM), symulacjami CFD. Ponadto posiada szeroką wiedzę na temat zużycia energii, modelowania budynków i systemów HVAC, procesów daylighting’u, komfortu użytkowników i jakości środowiska wewnętrznego, zarządzania projektami, Commissioning’u, certyfikacji budynków LEED, BREEAM, GBC, analiz LCA.

Poszerza swoje kompetencje i dzieli się już zdobytym doświadczeniem w ramach międzynarodowych stowarzyszeń, np. International Building Performance Simulation Association – IBPSA oraz American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers ASHRAE.

Doskonały mówca i wspaniała osobowość. W ramach Ogólnopolskiego Kongresu Geodetic 2018 poruszy aspekty związane z łączeniem komfortu użytkowników budynków z niskim zużyciem energii. Powie o optymalnym poziomie komfortu użytkowników, jakości środowiska wewnętrznego (IEQ) i jakości powietrza wewnętrznego (IAQ).  pokrótce omówi racjonalne zużycie energii – rzeczywista charakterystyka energetyczna budynków i efektywność energetyczna systemów. Przedstawi oba zagadnienia w kontekście certyfikacji budynków w systemach BREEAM, LEED, WELL, GBS.