Konkluzje ze Zjazdu 50-ciu deweloperów “Czy można wliczać ścianki działowe przy sprzedaży lokali?”