Konkluzje ze Zjazdu 50-ciu deweloperów „Czy można wliczać ścianki działowe przy sprzedaży lokali?”