Szkolenie Rzeczoznawców Majątkowych z Wrocławia – 08.10.2018