dr. Maciej J. Nowak

Radca prawny, kierownik Pracowni Ekonomiki Przestrzennej na Zachodniopomorskim

 

Jest radcą prawnym, kierownikiem Pracowni Ekonomiki Przestrzennej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Ponadto jest także członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii nauk. dr Maciej J. Nowak to również autor licznych publikacji z zakresu prawnych uwarunkowań planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Jest prelegentem Beck Akademii. W ramach kongresu poprowadzi prelekcję na temat „Wykładnia planu miejscowego, czyli jak interpretować planistyczne ograniczenia zabudowy”.