Adrian Hołub prelegentem XXII Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – 26.10.2018